ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Έτος ιδρύσεως 1836

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΚΤ
Πατησίων 42, 10682 Αθήνα
modip.asfa.gr
Κανάλι YouTube Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

  • Ελληνικά
  • Αγγλικά

Χρήσιμα έντυπα

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε χρήσιμα έντυπα για όλες τις δραστηριότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π. Α.Σ.Κ.Τ.

Οι τύποι των εντύπων που αναρτιούνται σε αυτή την σελίδα είναι Απογραφικά δελτία – Ερωτηματολόγια και οδηγίες χρήσης του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΜΟ.ΔΙ.Π.  Α.Σ.Κ.Τ.

1. Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής ΜΟ.ΔΙ.Π. για διδάσκοντες (Δεκ. 2022)

2. Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής ΜΟ.ΔΙ.Π. για φοιτητές (Δεκ. 2022)

3. Βίντεο με οδηγίες χρήσης εφαρμογής ΜΟ.ΔΙ.Π. για διδάσκοντες

4. Βίντεο με οδηγίες χρήσης εφαρμογής ΜΟ.ΔΙ.Π. για φοιτητές

 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

1. Οδηγίες εισόδου και συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων για τους Φοιτητές

2. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος από τους Φοιτητές (Έκδοση 1η)

3. Απογραφικό δελτίο εξαμηνιαίου εικαστικού εργαστηρίου / Εικαστικού εργαστηριακού μαθήματος (Έκδοση 4η)

4. Ατομικό απογραφικό δελτίο για τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού (Έκδοση 3η)

 

ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

1. Οδηγίες εισόδου και συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων για τους Φοιτητές

2. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος από τους Φοιτητές (Έκδοση 1η)

3. Απογραφικό δελτίο εξαμηνιαίου μαθήματος (Έκδοση 1η)

4. Ατομικό απογραφικό δελτίο διδάσκοντος (Έκδοση 1η)

 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Ερωτηματολόγιο για εστιατόριο (ελληνικά & αγγλικά)

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

1. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης υπηρεσιών γραμματείας ακαδημαϊκού τμήματος (Έκδοση 1η)

 

ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π. ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

1. Οδηγίες εισόδου και συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων για τα μέλη ΔΕΠ

 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. Γενικές Οδηγίες λειτουργίας ΟΠΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. της εταιρείας Cardisoft A.E.