ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Έτος ιδρύσεως 1836

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΚΤ
Πατησίων 42, 10682 Αθήνα
modip.asfa.gr
Κανάλι YouTube Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

  • Ελληνικά
  • Αγγλικά

ΕΘΑΑΕ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε εκθέσεις που εκπονήθηκαν από την E.Θ.Α.Α.Ε. [πρώην Αρχή Διασφάλιση Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.)]

Έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α. για την ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης

2008 – Έκθεση για την ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Νο 1)

2011 – Έκθεση για την ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Νο 2)

2012 – Ετήσια έκθεση της Α.ΔΙ.Π., ακαδημαϊκού έτους 2011-2012

2012 – ΑΔΙΠ_ΕΚΘΕΣΗ_ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ_2012-2013

2013 – ΑΔΙΠ_ΕΚΘΕΣΗ_ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ_2013-2014

2015 – ΑΔΙΠ_ΕΚΘΕΣΗ_ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ_2015

2016 – ΑΔΙΠ_ΕΚΘΕΣΗ_ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ_2016

2017 – ΑΔΙΠ_ΕΚΘΕΣΗ_ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ_2017

2018 – ΑΔΙΠ_ΕΚΘΕΣΗ_ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ_2018

2019 – ΑΔΙΠ_ΕΚΘΕΣΗ_ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ_2019

Ανάλυση Κόστους Λειτουργίας Πανεπιστημίων (Δεκέμβριος 2011)

Ανάλυση κριτηρίων διασφάλισης ποιότητας, έκδοση 3 (2011)

ADIP-EgxeiridioDedomenonPoiotitas